wwPHP.com jQuery ile Nesne Yeniden Boyutlandırma Örneği.
jQuery-UI Resizable.

Aşağıda bulunan kutuyu yeniden boyutlayabilirsiniz.Yeniden boyutladıktan sonra kutunun genişlik ve yüksekliği veritabanına kayıt edilir.

 
			

Boyutumu Değiştir (: